AANBOD VOOR ORGANISATIES

7 INWIJDINGEN VAN de BEzielde ORGANISATIE

7 INWIJDINGEN VAN DE BEZIELDE ORGANISATIE

Ben je bereid met je organisatie écht waarde toe te voegen aan de wereld? We hebben je hard nodig! Iedere dag zien we in het nieuws de resultaten van ons kapitalistische systeem. De hang naar winst heeft ons geen windeieren gelegd alleen putten we de aarde en de mensheid volledig uit. Dat moet en kan anders! Waarde vertegenwoordigen en tegelijkertijd winst maken is echt haalbaar. Het vraagt slechts om BEWUSTZIJN!

Ben jij bereid om de ziel van je organisatie te integreren? Om je organisatie bewust vorm te geven? Van binnen naar buiten. Vanuit positieve energie, vertrouwen en verbinding zodat de strategie recht doet aan de mensen én de waarde van de organisatie. Dan wordt je organisatie een vliegwiel die business aantrekt.

Samen gaan we 7 maanden op pad. Elke maand doorlopen we een inwijding en komen terug voor reflectie op de inwijding.

Tijdens de inwijdingsdagen zetten we de toon. Transformatie van de manier van organiseren vindt plaats en we verkennen de te nemen acties en/of veranderingen. Gedurende de maand voeren jullie deze zelf door in de organisatie. Tijdens de reflectie wisselen we uit wat wel/niet werkt en wat eventueel aangepast dient te worden, zodat we heel bewust de nieuwe organisatie vormgeven.

 

De 7 inwijdingen zijn*:

  1. Purpose

Waarom doen we wat we doen? Welke waarde voegen we toe? Wat verbind ons met elkaar? Een heldere purpose is als het weten van je ‘ware noorden’, nodig om richting te bepalen. Een purpose is de ziel van de organisatie en bezieling zorgt dat de energie gaat stromen.

Een purpose komt vanbintnenuit, en wordt daarom ook wel INtentie genoemd.

Het resultaat van deze inwijding is een heldere focus en houvast voor het maken van keuzes. Het verbindt en geeft een diep besef waar de organisatie toe doet voor mens, maatschappij & aarde.

  1. Ruimte

Nu de purpose helder is maken we ruimte. Ruimte om in harmonie te komen in de organisatie. Nu de Purpose helder is vallen puzzelstukken op zijn plek, andere stukken vallen weg. In de ruimte ontdekken we waar het organisatie ego het voor het zeggen heeft gehad en hoe dit nu samenkomt met de bezieling/purpose van de organisatie. Zo kunnen we een ommekeer maken van wat wil ‘de organisatie’ dat hier gebeurt naar wat wil hier gebeuren.

Ruimte maken geeft lucht, nieuwe inzichten, vertrouwen & veiligheid. Het ontspant en maakt dat lang ingebedde zaken anders bekeken kunnen worden. Ruimte bieden maakt ook dat we ontdekken waar de grenzen liggen. Wat omvat de Purpose en wanneer komen we daarbuiten en welke grenzen hebben we in acht te nemen. Zol zullen we in deze inwijdiging ontdekken hoe de organisatie zelf haar Purpose leeft (de waarde zelf ervaart) of wat ervoor nodig is. Je komt namelijk datgene brengen wat je zelf nodig hebt. En je kune alleen geven uit een gevulde beker. 

  1. Creatie

De focus tijdens deze inwijding ligt op het neerzetten en handen en voeten geven aan de Purpose. De organisatie gaat staan voor haar nieuwe Purpose en gaat deze leven. Niet door te focussen systemen en structuren (ook binnen de organisatie) maar op creëeren & uitdragen. Dat betekent keuzes maken, doorzetten, trouw en authentiek zijn.

De organisatie overstijgt de behoefte om te moeten veranderen en richt zich op het innemen van haar plek in de maatschappij. Het resultaat is dat we direct ervaren welke waarde de purpose heeft en dat trekken we ook aan uit de buitenwereld.

  1. Innerlijk leiderschap

In inwijding 4 gaan we voorbij de organisatie-mind. We tunen in op ons eigen leiderschap, wij maken tenslotte de organisatie. We maken als organisatie de keuze wie we zullen zijn en welke rollen dit vraagt om in te nemen. We herzien ieders rol en aanwezig zijn en energie in het totaalproces en nemen daar ieder verantwoordelijkheid voor. Dit vraagt moed, keuzes maken, doorzettingsvermogen vooral zelf bewustzijn.

  1. Wijsheid

Wijsheid is het overstijgen van ons eigen ik en je realiseren dat jeonderdeel maakt van een groter geheel. We overstijgen het individuele organisatie bewustzijn om ons te realiseren dat we onderdeel zijn van een groter eco-systeem een groepsbewustzijn.

Daarmee stijgt de organisatie boven zichzelf uit en wordt de waarde niet alleen voor de eigen organisatie belangrijk maar voor de gehele samenleving en zelfs voor de mensheid. Het recht doen aan de eigen kracht, zonder egoïstisch te worden is als het ontstijgen van de dualiteit waardoor er een heel nieuwe dimensie van het voeren van een organisatie mogelijk wordt.

  1. Reflectie

Deze inwijding kijkt de organisatie haar eigen schaduw aan om eroverheen te kunnen stappen. We kijken terug en reflecteren, vragen om feedback en kijken in de ogen wat we voorheen en tot nu toe hebben gerealiseerd en passen aan wat aangepast dient te worden.

De organisatie neemt volledige verantwoordelijkheid voor haar daden en acties voor wat betreft de mens, waarde & natuur.

  1. Meesterschap

De laatste fase verenigt alle voorgaande fasen doordat je ervaart dat de organisatie in balans & evenwicht is. De organisatie leeft haar purpose. Mensen, medewerkers, klanten en samenwerkingspartners zijn tevreden, de waarde uit zich in de resultaten en datgene wat wordt aangetrokken uit de buitenwereld. Meesterschap maakt je een voorbeeld voor anderen.

 

*De 7 inwijdingen zijn gebaseerd op de ‘7 inwijdingen naar bewustzijn’ van antroposoof Rudolf Steiner. Deze heb ik gemengd met mijn eigen ervaringen en inzichten vanuit het werken in en met organisaties.

 

Het resultaat van de 7 inwijdingen is een gezonde organisatie: dwz dat de organisatie waarde toevoegt aan mens, samenleving, natuur en dat dit zich uitdrukt in de financiële waarde van de organisatie.

Quote

De organisatie kan zich slechts zo ver ontwikkelen als het ontwikkelniveau van haar leiders”.

Rederic Laloux, schrijver van het boek Re-inventing Organizations

Waar

De inwijdingen vinden plaats op een locatie waar toegang is tot de natuur. Deze locatie bevindt zich in Zuid-Holland. In een andere provincie kan ook, dan worden reiskosten in rekening gebracht.

Investering

Het doorlopen van de 7 inwijdigenen is een maatwerk traject per organisatie. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer informatie en kennismaken

Wil je meer informatie over de 7 inwijdingen van de bewust organisatie, weten of dit voor jouw organisatie kan werken, kennismaken met mij of gelijk een afspraak plannen? Neem gerust contact me me op.